Thông tin bảo hiểm

Thông tin bảo hiểm

Thông tin bảo hiểm 1 – ở Hà Nội , bảo hiểm cũng giống như xe taxi vì xe

Hơi không được thuê.

 

Thông tin bảo hiểm  2 – Bạn có thể kiểm tra giấy nhận bảo hiểm khi thuê ô tô.

.   Rất khó kiểm tra vì nó bằng tiếng việt.

 

Kakao talk : knsvsong2035

 

Liên hệ Hàn Quốc : +84 98 131 7000

Liên hệ Việt Nam : +84 94 850 0027

 

 

XIN CẢM ƠN

Share this post