Làm thế nào để đáp ứng tại cabgr hang không quốc tế ?

Làm thế nào để đáp ứng tại cabgr hang không quốc tế ?

Làm thế nào để đáp ứng tại cabgr hang không quốc tế ?

 

Thông thường người lái xe đón khách tại lối ra sân bay.

 

Nếu bạn không nhìn thấy nó, chúng tôi sẽ đón bạn tại trạm #5

 

Thông thường các bến xe buýt đôn người và chờ đợi trong khu vực đỗ xe.

 

Xin hãy ra khỏi cảng nhập cảnh và gọi cho chúng tôi qua sms, kakao talk hoặc điện thoại.

 

Kakao talk : knsvsong2035

 

Liên hệ Hàn Quốc : +84 98 131 7000

Liên hệ Việt Nam : +84 94 850 0027

 

 

XIN CẢM ƠN

Share this post