Cảnh báo về lái xe ở Việt Nam

Cảnh báo về lái xe ở Việt Nam

Cảnh báo về lái xe ở Việt Nam

 

  • Phát hành lại bắng lái xe và đăng ký bảo hiểm ô tô.

 

  • Lái xe chậm  ( cẩn thận với xe máy )

 

  • Giữ tín hiệu tốt và không vi phạm tốc độ.

 

  • Luồn sừng của bạn.

 

  • Giữ đường của bạn trên đường ( Đề xuất phần)

 

Kakao talk : knsvsong2035

 

Liên hệ Hàn Quốc : +84 98 131 7000

Liên hệ Việt Nam : +84 94 850 0027

 

 

XIN CẢM ƠN

 

Share this post